Privatumo nuostatos

UAB „Žali žali“ (toliau – „žali žali“) yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Dedame visas pastangas, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Žali žali“, juridinio asmens kodas 304240857, adresas Gėlių g. 50, Ringaudų k., Kauno r., LT-53331, el. paštas info@zalizali.lt.

Jūsų asmens duomenis – vardą, pavardę, adresą, telefono numerį – naudojame užsakymų administravimo ir produktų pristatymo tikslais. Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti, kai tai būtina, siekiant vykdyti mums privalomą teisinę prievolę arba apsaugoti Jūsų arba kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus.

Su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas interneto svetainėje gali tvarkyti „žali žali“ mokėjimo paslaugų teikėjai. Jūsų finansinių operacijų duomenis mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti, pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti.

Jūs turite su asmens duomenų apsauga susijusias teises: (*) teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą; (*) teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome; (*) teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“); (*) teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą; (*) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys; (*) teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis; (*)teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Dėl šių teisių prašome kreiptis į info@zalizali.lt.

Mūsų interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, įrašomi į Jūsų kompiuterį, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį, Jums lankantis mūsų svetainėje ar ja naudojantis.